Omregn værdien af en krone i forskellige år (1900-2020)

Omregn krone(r) fra år til deres værdi i år -kroner.

Baseret på PRIS8 tabellen (forbrugerprisindeks, årsgennemsnit) fra Danmarks Statistik.